JÚLIA SABOVÁ
Júlia Sabová
  Doc. JÚLIA SABOVÁ akad. mal.
  Narodená 10. januára 1958 v Žiline
   
2003 Habilitovaná na docentku v odbore užité umenie - textil, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
Od roku  2002 Vedúca katedry Textilnej tvorby, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
Od roku  1994 Vedúca ateliéru Odevného dizajnu na katedre Textilnej tvorby, Vysoká škola výtvarných umení
1986, 1994 Pedagóg textilnej tvorby, Stredná  škole umeleckého priemyslu, Bratislava
1983 – 1985 Dizajnérka v Bavlnárskych závodoch Texicom, Ružomberok
1977 – 1983 Vysoká škola výtvarných umení, ateliér Textil
1973 – 1977 Stredná škola umeleckého priemyslu, odbor Textil
   
  Mimo pedagogickej činnosti sa venuje odevnej tvorbe, hlavne odevným doplnkom - klobúkom, voľnej textilnej tvorbe, textilnému interiérovému dizajnu, objektom z ručného papiera a maľbe.